Natuurkunde 3e5.3 Kracht, massa en versnelling

Opgave: 2
Een kogeltje van 70 g heeft geen beginsnelheid. Op dat kogeltje werkt 6 s lang een kracht van 2.8 N.
a. Bereken de versnelling van het kogeltje.
b. Bereken de snelheid die het kogeltje op t = 6 s heeft.

 andere vraag:
3 soorten
Laatste aanpassing: 12-10-2017 16:42:03