Verbrandingswarmte en rendementHoofdstuk 4 paragraaf 4


In een ketel verbrand 0.8 m3 aan propaan. In deze ketel hangt een bak met water. Het water neemt 35.344 MJ aan warmte op. Bereken het rendement

stofverbrandings-
warmte
hout=16 MJ/kg
steenkool=29 MJ/kg
benzine=33 MJ/liter
spiritus=18 MJ/liter
stookolie=40 MJ/liter
aardgas=32 MJ/m3
butagas=110 MJ/m3
methaan=36 MJ/m3
propaan=94 MJ/m3


 andere vraag :
Uitwerking opgave Formules en tips


Aantal makkelijke vragen: 5
Laatste aanpassing: 27-03-2018 06:45:07