Natuurkunde 3e1.2 Veerconstante

Opgave:
Een veer met een veerconstante van 8.33 N/cm rekt 10 cm uit.
Bereken hoeveel gewicht er aan de veer hangt.

 andere vraag:
3 soorten
Laatste aanpassing: 20-09-2017 17:24:11